Zapraszamy do zapisów na szkolenie p.t. „Nowa Dyrektywa 2017/828 zmieniająca regulację spółek publicznych – konsekwencje praktyczne dla zarządzających aktywami” - 17 października 2017 r.

Celem szkolenia jest analiza nadchodzących zmian w prawie polskim związanych z przyjęciem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828 z 17.5.2017 r. zmieniającej Dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania w spółkach publicznych.

 Tematyka szkolenia obejmie m.in. następujące zagadnienia: nowe prawo spółek do identyfikacji akcjonariuszy, wzmocnienie zasady przejrzystości obowiązującej inwestorów instytucjonalnych, obowiązki doradców inwestorów w związku z głosowaniem (ang. proxy advisors), konieczność ustanowienia polityki wynagrodzeń co do członków zarządu oraz członków rady nadzorczej, zatwierdzanej przez walne zgromadzenie (ang. say on pay) oraz nadzór akcjonariuszy dot. transakcji z podmiotami powiązanymi, a także ich konsekwencji praktycznych.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

 Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):  CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba; INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

 Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

 W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie 17 października 2017 r. " oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników. Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana po odbyciu szkolenia przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ

 

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"