Rozporządzenie, które w istotny sposób modyfikuje dotychczasowy system ochrony danych osobowych zakłada możliwość nakładania na przedsiębiorstwa kar finansowych w wysokości do 20 mln euro.

Zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie będą miały wpływ na działalność podmiotów, które przetwarzają dane osobowe (w tym również dane sensytywne) lub monitorują działania osób fizycznych na dużą skalę, w tym również podmioty prowadzące działalność biznesową w sektorze finansów, takich jak np. banki, TFI, czy też PTE.

Zapraszamy do udziału w naszym kolejnym szkoleniu, w kontekście uchwalonego 14 kwietnia 2016 roku przez Parlament Europejski Rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA: Pierwsza osoba z TFI: 450 zł, kolejne: 400 zł

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA: jedna osoba 600 zł, kolejna również 600 zł

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: " Szkolenie ODO" oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana po odbyciu szkolenia przez Izbę faktura.

Więcej informacji oraz zapisy ONLINE na stronie Izby: http://www.szkolenia.izfa.pl/pl/116,szkolenia-formularz.html

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują Certyfikat z informacją o liczbie odbytych godzin szkoleniowych, co może być uznane jako czas poświęcony na doskonalenie zawodowe radców prawnych i adwokatów.

Zapraszamy!

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"